Stručni skupovi / 30. svibnja 2014.

Kako uvesti Poduzetništvo kao izborni predmet u hrvatske gimnazije

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima i stručnim suradnicima u gimnazijama

Mjesto održavanja: I. gimnazija, Zagreb, Avenija Dubrovnik 36

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 7. srpnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Igor Lukić, prof. (Predstavljanje projekta Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce), Zlata Paštar, prof. (Predstavljanje kurikuluma predmeta Poduzetništvo), Dunja Marušić Brezetić, ravnateljica I. gimnazije (Kako uvesti Poduzetništvo kao izborni predmet u gimnazije), Tanja Horvat, prof. (Predstavljanje udžbenika, priručnika za nastavnike i zbornika radova)

Ciljevi: sudionici će se upoznati s provedbom projekta Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce, s kurikulumom predmeta Poduzetništvo i načinom provedbe Poduzetništva kao izbornog predmeta u gimnazijama

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, individualni, u paru, u skupini, frontalni

Vrednovanje: evaluacijski upitnik

Napomena: /

Voditelj:

Zlata Paštar, prof.,
vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje
telefon: 092/2448 802