Stručni skupovi / 29. kolovoza 2014.

Poduzetnička kompetencija – kompetencija inicijativnosti i poduzetnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije

Mjesto održavanja: Križevci, DV „Zraka sunca“, Potočna b. b.

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 1. listopada 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr.sc. Zrinka Gregov, Annalisa Gasparini, prof., Terezija Horvat, odgojitelj, Ljiljana Grđan, odgojitelj

Ciljevi: sudionici će

  • usvojiti pojmovne odrednice kompetencije, razumjeti njene komponente (inovacija, inicijativa, preuzimanje rizika, odgovornost, proaktivnost, pozitivno reagiranje na promjene, timski rad, motiviranost za uspjeh),
  • utvrditi temeljna obilježja poduzetne osobe (osjećaj kompetentnosti i osobne učinkovitosti, samopouzdanost i samopoštovanje, kreativnost i originalnost, tolerancija na neizvjesnost, uvažavanje drugih, sposobnost razumijevanja drugih, empatija, socijalna inteligencija),
  • osvijestiti i utvrditi važnost stjecanja temelja ove kompetencije u ranom djetinjstvu i uloge odgojitelja kao modela (uzor, vodstvo, podrška, stavovi),
  • steći znanja i vještine potrebne za poticanje poduzetničkih osobina ličnosti kod djece (kreativnost, samopouzdanost, prilagodbu promjenama, inovativnost, odgovornost)

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rad u malim grupama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Darija Drviš, prof.
telefon: 01/2785 019
e-pošta: darija.drvis@azoo.hr