Stručni skupovi / 8. lipnja 2016.

Podrška učiteljima u posebnim razrednim odjelima za učenike s teškoćama u ponašanju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima posebnih razrednih odjela Osnovne škole Blatine i Osnovne škole Pojišan

Mjesto održavanja: Osnovna škola Blatine, Na Križice 2, Split

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do  29. kolovoza 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: rehabilitatori Vedrana Vučković, Tanja Mravak i  viša savjetnica Luči Lončar

Ciljevi: sudionici će

  • definirati ulogu učitelja predmetne i razredne nastave u  planiranju i ostvarivanju plana i programa posebnog razrednog odjela
  • upoznati se s posljedicama teškoća iz poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije
  • upoznati se s načinima primjene vizualne podrške

Metode i oblici rada: predavanje, radionice, rasprava, primjeri prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike defektologe Luči Lončar, dipl. defektolog
telefon: 021/340 983