Stručni skupovi / 2. listopada 2015.

Podrška učiteljima i stručnim suradnicima edukacijsko-rehabilitacijskog profila

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen stručnim suradnicima i učiteljima edukacijsko-rehabilitacijskog profila Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Bol, Hrvatskih iseljenika 10, Split

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 12. listopada 2015. naa http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Marjana Gojčeta, MZOS i viši savjetnici AZOO-a  Robert Cimperman, Vladimira Brezak , Mara Capar, Alma Rovis  i Luči Lončar

Ciljevi: educirati učitelje i stručne suradnike edukacijsko- rehabilitacijskog profila  o inkluzivnom obrazovanju, usustavljivanje rada stručnih suradnika kroz podršku i novi zakonski okvir

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelji:

Viši savjetnik za stručne suradnike edukacijsk –rehabilitacijskog profila
Robert Cimperman, prof.
telefon: 051/320 382
e-pošta: robert.cimperman@azoo.hr
Više savjetnice za stručne suradnike edukacijsko –rehabilitacijskog profila
Luči Lončar, dipl. def.
telefon: 021/340 983
e-pošta: luci.loncar@azoo.hr
Vladimira Brezak, prof.
telefon: 01/2785 085
e-pošta: vladimira.brezak@azoo.hr
Mara Capar, prof.
telefon: 01/2785 120
e-pošta: mara.capar@azoo.hr
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
telefon: 01/2785 131
e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr