Stručni skupovi / 13. srpnja 2018.

Podrška učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoj školi

Razina i vrsta stručnog skupa: lokalni, modularni

Namjena: program je namijenjen nastavnicima i stručnim suradnicima redovitih SŠ Primorsko-goranske goranske županije

Mjesto održavanja: Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

Broj polaznika: od 20 do 75 po prijavi za skup

odgojno-obrazovne ustanove potrebu za edukacijom dostavljaju na mrežnu adresu: rcimperman@azoo.hr

Predavači: stručnjaci posebnih ustanova koje prerastaju u središta podrške redovitim školama te praktičari edukacijsko-rehabilitacijskog profila iz ustanova koje već provode dugogodišnje odgojno-obrazovno uključivanje

Ciljevi: stručni suradnici i nastavnici srednjih škola će:

1. usvojiti nove kompetencije koje se u sustavu odgojno – obrazovnog uključivanja očekuju od odgojno-obrazovnih radnika

2. steći kompetencije u izradi IOOP-a

3. steći osnovna znanja o vrsti teškoće o koja modul govori

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Stručno usavršavanje se održava za sve srednje škole PGŽ . Polaznici se opredjeljuju se za modul u ovisnosti o vrsti teškoća koje imaju njihovi učenici.

  1. MODUL- Vrste teškoća u razvoju (predavanje s radionicom)

OŠTEĆENJA VIDA- Javorka Milković

OŠTEĆENJA SLUHA- Damir Herega

OŠTEĆENJA JEZIČNO-GOVORNE GLASOVNE KOMUNIKACIJE I SPECIFIČNE TEŠKOĆE UČENJA- Sandra Vidaković Krenajz

INTELEKTUALNE TEŠKOĆE- Tatjana Kovačić i Tamara Dubrović

POREMEĆAJI U PONAŠANJU I OŠTEĆENJA MENTALNOG ZDRAVLJA- Dijana Toljanić i Nataša Tomljanović

POREMEĆAJI U PONAŠANJU I OŠTEĆENJA MENTALNOG ZDRAVLJA (ADHD)- Gordana Galić i Ivone Šabarić Rubeša

POREMEĆAJI U PONAŠANJU I OŠTEĆENJA MENTALNOG ZDRAVLJA (POREMEĆAJ IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA)- Ivanka Peić i Marija Čorak Markunović

OŠTEĆENJA ORGANA I ORGANSKIH SUSTAVA (TJELESNE TEŠKOĆE)- Laura Grubišić i Zorica Janković

  1. MODUL- Individualizirani odgojno- obrazovni program (IOOP)- Olgica

Jukić (predavanje s radionicom)

-Vrednovanje i ocjenjivanje- Sanja Majkić (predavanje s radionicom)

Voditelj:

Robert Cimperman, viši savjetnik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051 320382