Stručni skupovi / 24. travnja 2018.

Podrška ranom razvoju djece predškolske dobi te prevencija jezičnih poremećaja i specifičnih teškoća

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen stručnim suradnicima edukacijsko-rehabilitacijskog profila u predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

Mjesto održavanja: DV Sopot, Viktora Kovačića 18c, Zagreb

Broj polaznika: 70

Rok prijave: do 20. kolovoza 2018.

Predavači: Robert Cimperman, Mara Capar, Mia Lenček, Jasmina Pavliša Ivšac, Jasmina Škrinjar

Ciljevi: stručni suradnici edukacijsko rehabilitacijskih profila će unaprijediti prepoznavanje, planiranje i neposredni rad s djecom kod kojih postoji sumnja na jezične poremećaje te specifične teškoće učenja i upoznati se s modalitetima podrške ranom razvoju djece

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelji:

Robert Cimperman, viši savjetnik, Mara Capar, viša savjetnica, Luči Lončar, viša savjetnica i Vladimira Brezak, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051 320382

E-mail: rcimperman@azoo.hr