Stručni skupovi / 30. listopada 2012.

Planiranje, ostvarivanje i praćenje tjelesnog razvoja, zdravstvene zaštite i odgoja djece

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba – zapad i Krapinsko-zagorske županije.

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Srednjaci, Vladimira Filakovca 2, Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 20. veljače 2013.

Predavači: doc. dr. sc. M. Jovančević, dr. sc. V. Horvat, Ljuba Vujić Šisler, Ljiljana Vučemilović, mr. sc. A. Silić

Ciljevi: Odgojitelji će:

  • bolje razumjeti potrebe djece rane dobi i njihov prirodni razvoj
  • steći vještine potrebne za izgrađivanje kvalitetnog konteksta i odgojno-obrazovne prakse s obzirom na bitne ciljeve tjelesnog i zdravstvenog odgoja i obrazovanja
  • usvojiti znanja potrebna za planiranje, ostvarivanje i praćenje tjelesnog razvoja, zdravstvene zaštite i odgoja djece predškolske dobi.

Oblici rada: Predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije)

Voditelj

mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
Telefon: 01/ 2785-054