Stručni skupovi / 2. rujna 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima pripravnicima i njihovim mentorima na području Grada Zagreba – zapad i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Potočnica, Ulica grada Vukovara 18, Zagreb

Broj polaznika: Predavanja: 50 sudionika. Vježbe: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 3 – 5 skupina.

Rok prijave: 16. listopada 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. A. Silić, doc. dr. sc. Mirjana Šagud, Nevenka Gorup-Rožić, odgojitelj mentor, Helena Burić, prof., stručni suradnik mentor 

Ciljevi: odgojitelji pripravnici će steći uvid u provođenje profesionalnog usavršavanja sudjelovanjem u akcijskom istraživanju na razini pojedine ustanove; usvojiti osnovne tehnike praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću; bolje razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću; steći znanja i sposobnosti potrebnih za polaganje stručnog ispita. 

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054