Stručni skupovi / 13. rujna 2013.

Izvođenje, promatranje i vrednovanje nastave I / unterrichtspraktische Workshops I, projekt RALF

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni, modularni

Namjena: Prema pozivu. Učitelji njemačkoga jezika Zagrebačke županije i Grada Zagreba koji su se  obvezali pratiti program projekta RALF tijekom jedne godine.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Trnsko, Trnsko 25, Zagreb

Broj polaznika: 16

Rok prijave: do 18. 10. 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu.

Predavači: Lidija Benković, prof., Dragana Jurilj Prgomet, prof.

Ciljevi: Sudionici će znati

  • oblikovati, izvesti, analizirati i kritički procijeniti nastavni sat, pri čemu će:
  • odabrati nastavni materijal
  • izraditi vlastiti nastavni materijal primijeniti teorijska i  praktična znanja iz područja usmene i  pisane produkcije irecepcije njemačkoga kao stranoga jezika
  • primijeniti različite vrste vježba radi učinkovita poučavanja
  • kritički procijeniti vlastiti proces učenja te način  poučavanja

Oblici rada: Predavanja i radionice, frontalni, skupni, individualni i rad u paru

Vrednovanje: Zajednička završna potvrda AZOO-a i Goethe-Instituta Kroatien

Napomena: Projekt RALF 2013. (Regionale Arbeitsgruppen für Lehrerfortbildung / Regionalne radne skupine ne za stručno usavršavanje učitelja) Projekt  Agencije za odgoj i obrazovanje i Goethe-Instituta Kroatien na temelju  Sporazuma o suradnji, Dodatak VIII. Projekt se ostvaruje u nenastavne dane kroz 6 cjelina i 200 sati (siječanj  studeni/prosinac 2013.).

Voditelji:

Ursula Kreher, Ralf Klötzke, Goethe-Institut Kroatien, Avenija Vukovar 64, Zagreb
Dr. sc. Ana Crkvenčić, prof., AZOO
01/2785-102; http:// www.azoo.hr