Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Planiranje kompetencija i vrednovanje njihove ostvarenosti u kognitivnom području

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave iz Istarske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola dr. Mate Demarina, Munida 3, Medulin

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava od 1. svibnja do 25. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica Elvira Nimac, prof., Željka Butorac, prof.

Ciljevi:

Sudionici će:

  • ojačati znanja o osnovnim zakonskim odrednicama koje se odnose na vrednovanje u školi
  • sistematizirati i dopuniti postojeća znanja o praćenju, provjeravanju i ocjenjivanju i greškama koje se pri tome javljaju te ih podignuti na razinu svjesnosti kako bi se učinkovitije kontrolirale greške i vrednovanje provodilo na poticajan način
  • osposobiti učitelje za programiranje nastavnog procesa kojim će se poticati razvoj različitih sposobnosti učenika i usvajanje znanja, vještina i sposobnosti na različitim razinama te za izradu instrumenata i pripremu procedure za kvalitetno vrednovanje postignuća učenika
  • naučiti i prepoznati koje sposobnosti za učenje treba razvijati kod učenika, kako ih razvijati i integrirati u nastavu

Oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Napomena: Istovjetan će se skup održati 26. lipnja 2014. u Zajednici Talijana općine Tar „Giovani Palma“ u Taru.

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/352 073
E-mail: ivana.jurjevic-jovanovic@azoo.hr