Stručni skupovi / 1. rujna 2014.

Planiranje i programiranje vjeronaučne nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen vjeroučiteljima u osnovnim i srednjim školama Krčke biskupije

Mjesto održavanja: Biskupski ordinarijat, Biskupa A. Mahnića 18, Krk

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 5. rujna 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Anton Peranić, Tomislav Tomasić, prof.

Ciljevi: Vjeroučitelji će:

  • naučiti kako ispravno planirati i programirati vjeronaučnu nastavu,
  • povezati ishode učenja s vrednovanjem postignuća učenika,
  • prepoznati i izabrati metodičke postupke i oblike koji vode do ostvarivanja ishoda učenja,
  • kritički razmišljati o svom radu kako bi uočili područja koja se mogu poboljšati.

Metode i oblici rada: predavanja, pedagoške radionice, tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelji:

mr. sc. Anton Peranić, predstojnik Katehetskog ureda Krčke biskupije
telefon: 051/ 520 021

 

Tomislav Tomasić, prof., viši savjetnik za vjeronauk
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
telefon: 051/ 352 070