Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Planiranje i programiranje rada voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatsko

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskoga stručnoga vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga, Mlinarska 35, Zagreb

Broj polaznika: 12

Rok prijave: obvezna prijava do 24. kolovoza 2016.

Predavači: dr. sc. Marijana Češi

Ciljevi

  • Sudionici će:
  • analizirati rad županijskih stručnih vijeća
  • analizirati i usustaviti mogućnosti procjena sposobnosti učenika na početku školske godine sa svrhom planiranja i programiranja nastave
  • dogovoriti proceduru i provedbu početnih procjena znanja, sposobnosti i vještina u nastavi hrvatskoga jezika s ciljem svrhovitog i učinkovitog planiranja i programiranja nastave
  • istražiti potrebe učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika zbog planiranja tema na županijskim stručnim vijećima
  • izraditi plan i program stručnog usavršavanja na županijskoj razini za 2017/18.

Metode i oblici rada: individualni rad sudionika, interaktivna predavanja, rasprava, vježbe, okrugli stol, upute za samostalni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje voditelja programa

Napomena: pravo sudjelovanja imaju voditelji županijskih stručnih vijeća za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika

Voditeljica:

viša savjetnica za hrvatski jezik: dr. sc. Marijana Češi