Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Planiranje i pripremanje nastave matematike

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima matematike osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Brodsko-posavske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Mato Lovrak“ Nova Gradiška

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava do 30. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: učitelji i nastavnici u zvanju mentora i savjetnika, viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, sveučilišni profesori

Ciljevi: sudionici će definirati i formulirati sve sastavnice pisane priprave za nastavni sat, povezati matematičke sadržaje sa sadržajima ostalih predmeta, integrirati učenikova iskustva u izgradnju matematičkih koncepata, prilagoditi planirane metode, oblike rada i nastavna sredstva postavljenim ciljevima nastave, kreirati nastavne scenarije u skladu sa značajkama suvremenog nastavnog procesa i modernim spoznajama kognitivne psihologije

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za matematiku
Dajana Zucić, prof.
telefon: 031/284 913
e-pošta: dajana.zucic@azoo.hr