Stručni skupovi / 1. studenoga 2012.

Planiranje i organizacija nastavnog procesa s obzirom na načela suvremenih kurikulskih teorija

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Učitelji hrvatskoga jezika Istarske županije

Mjesto održavanja: OŠ Vladimira Nazora, Šetalište Pazinske gimnazije 9, Pazin

Broj polaznika: 60

Rok prijave: Obavezna online prijava od 1. do 22. ožujka 2013. na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik, Ingrid Šlosar, prof., učitelj savjetnik, Vilma Lukanović, prof., učitelj savjetnik i Vesna Argentin, prof.

Ciljevi: Učitelji će:

  • osvijestiti važnost suvremenih pristupa nastavi hrvatskoga jezika radi razvijanja učeničke komunikacijske i jezične kompetencije na materinskom jeziku
  • upoznati načela kurikularnog planiranja i programiranja
  • izrađivati godišnje izvedbene planove i programe rada prema kurikularnom pristupu funkcionalno povezujući teme  svih unutarpredmetnih područja predmeta Hrvatski jezik
  • izrađivati mjesečne izvedbene planove i programe rada prema kurikularnom pristupu funkcionalno povezujući teme svih unutarpredmetnih područja predmeta Hrvatski jezik
  • izrađivati pripreme za nastavne jedinice iz različitih predmetnih područja predmeta Hrvatski jezik.

Oblici rada: predavanja i radionice (strategije suradničkoga učenja); čelni, individualni, rad u paru, rad u skupini

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/317694