Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Pismenosti 21. stoljeća u učenju i poučavanju hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima hrvatskoga jezika u osnovnim školama Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije

Mjesto održavanja: OŠ Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do  10. srpnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Karol Visinko, Nikolina Marinić, prof., Nataša Sajko, prof., mr. sc. Gea Cetinić

Ciljevi:

  • uvoditi čitateljsku, informacijsku, medijsku i kulturalnu pismenost u nastavu hrvatskoga jezika u osnovnoj školi
  • primjenjivati komunikacijski pristup učenju i poučavanju hrvatskoga jezika u osnovnoj školi                                                                                                                                                                          
  • rabiti svaku od smjernica tijekom redovitoga praćenja učenikova jezičnoga izražavanja
  • upućivati učenike na svjesnu primjenu strategija čitanja                                                                      
  • temeljito uvježbavati primjenu dviju složenijih strategija: ustroj teksta (povezivanje različitih dijelova teksta) i sažimanje                                                                                                                            
  • organizirati i voditi učenikovo samostalno, ali i suradničko (u paru, u skupini) istraživanje pojedine vrste čitanja (posebice analitičko, sintetičko, problemsko, kritičko i stvaralačko) na predlošku ponuđenih opisnika za provjeravanje, praćenje i ocjenjivanje čitalačkih sposobnosti sastavljati opisnike primjerene pojedinom učeniku                                                                                                      

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, pojedinačni i skupni rad sudionika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

mr. sc. Gea Cetinić, viša savjetnica
telefon: 01/2785-05601/2785-056                                                                                                                                  
  e-pošta: gea.cetinic@azoo.hr