Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Stjecanje organizacijskih i komunikacijskih kompetencija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: za učitelje i nastavnike – predložene voditelje županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije, nastavnika hrvatskoga jezika Zagrebačke županije i Grada Zagreba za razdoblje od 1. rujna 2014. godine

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269

Broj polaznika: 40

Rok prijave: do 1. srpnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: unaprijediti znanja i vještine organizacije rada županijskih stručnih vijeća, unaprijediti vještine planiranja i programiranja te unaprijediti komunikacijske vještine u radu s učiteljima i nastavnicima vijeća

Metode i oblici rada: metode poučavanja: prema modelu iskustvenoga poučavanja i učenja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustava, anketiranje);  oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785 
e-pošta: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr