Stručni skupovi / 15. svibnja 2014.

Cjeloviti razvoj potencijala, 6. modul: Vještine vodstva

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: skupina oformljena na početku 1. modula

Mjesto održavanja: Klasična gimnazija, Zagreb, Križanićeva 4a

Broj polaznika: 35

Rok prijave: do 15. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Borna Lulić, prof.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: uočiti vještine djelotvornoga upravljanja ljudima, vještine djelotvornoga vodstva i različite motivacije upravljanja i vodstva; uočiti korake prilagodbe stila vođenja potrebama svake osobe i situacije koja nastaje tijekom rada na projektu; uočiti osnovne elemente upravljanja ljudima i projektima u različitim fazama razvoja; definirati potrebne elemente za osmišljavanje i vođenje školskih projekata

Metode i oblici rada: metode poučavanja: prema modelu iskustvenoga poučavanja i učenja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustava, anketiranje);  oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785 
e-pošta: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr