Stručni skupovi / 9. prosinca 2013.

PHP programiranje

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima informatike i računalstva osnovnih i srednjih škola Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije.

Mjesto održavanja: Algebra centar Split, Slavićeva 15, Split

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 20. prosinca 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Hrvoje Gotovac

Ciljevi: Sudionici će:

  • Naučiti odnos između HTML i PHP-a
  • Znati deklarirati varijable i ispisivati ih
  • Raditi sa operatorima u PHP-u
  • Upoznati se sa osnovnim izrazima i naredbama za grananje programa
  • Koristiti strukture za ponavljanje programskog koda
  • Definirati vlastite funkcije
  • Obraditi podatke preko GET i POST upita
  • Koristiti funkcije za rad s MySQL bazom podataka
  • Pisati jednostavne SQL upite za dohvaćanje podataka iz baze

Metode i oblici rada: Predavanje, radionica u informatičkoj učionici, individualni i skupni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za informatiku i računalstvo
Željka Knezović, prof.
telefon: 01/2785 088
e-pošta: zeljka.knezovic@azoo.hr