Stručni skupovi / 23. travnja 2015.

Pedagoški odnos i kompetencija za odnos

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima osnovnih i srednjih škola Zadarske i Šibensko-kninske županije

Mjesto održavanja: Obrtnička škola Gojka Matuline – Zadar, Ivana Mažuranića 32

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 25. svibnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Slavica Bašić, Đurđica Kaurloto Martinić, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • razviti temeljne profesionalne i emocionalne  za opažanje pedagoga kao stručnjaka za odnose u školi
  • osposobiti se za razvijanje i uspostavljanje uspješnih kolegijalnih odnosa u školi (suradnja s učiteljima/nastavnicima)
  • osposobiti se za razvijanje kvalitetnih odnosa s roditeljima
  • osvijestiti pojam „emocionalne pedagogije“

Metode i oblici rada: predavanja, rad u malim skupinama, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Voditelj: 

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Đurđica Kaurloto Martinić, prof.
telefon: 021/340 989