Stručni skupovi / 11. srpnja 2018.

Pedagog – pedagoški voditelj procesa stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja u dječjem vrtiću

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, dvodnevni

Namjena: program je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje na području Grada Zagreba – Zapad, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije.

Mjesto održavanja: Hotel Bluesun Kaj, Zagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica

Broj polaznika: Predavanja: 180 sudionika. Plenarna izlaganja. Vježbe: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 5 – 7 skupina.

Rok prijave: 1. listopada 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Tea Režek, stručni suradnici pedagozi, mentori i savjetnici dječjih vrtića na području navedenih županija, Darija Drviš, prof., Sanja Jelovčić, prof., mr. sc. Sanja McMurtry, mr. sc. Inga Seme-Stojnović, mr. sc. A. Silić, Boris Vampula, univ. spec. cin.

Ciljevi: stručni suradnici pedagozi će imati priliku steći uvid u suvremene pristupe i stvaranje konteksta za učenje i poučavanje –  učiti kako učiti; steći uvid za vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje, suradničko vrednovanje i samovrednovanje – ishodi učenja; steći osnove za samostalno djelovanje u skladu s etičkim postavkama i motiviranost za djelovanje na ostvarivanju zajedničkih ciljeva – rješavanje problema i vođenje; steći znanja za vođenje refleksivne prakse kao alata kvalitetnoga stručnog usavršavanja usmjerenoga na podizanje kvalitete vlastite odgojno-obrazovne prakse te prakse i kulture stručnoga rada dječjega vrtića; steći znanja potrebna za razvoj kompetencija sudjelovanjem u EU projektima (europska dimenzija obrazovanja); upoznati se s mogućnostima i posebnostima programa e-učenja; steći nova znanja i alate za kvalitetno planiranje stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, kao temelja za ostvarivanje i unapređivanje odgojno-obrazovnoga rada.

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditeljice:

više savjetnice za predškolski odgoj
Darija Drviš, prof., Sanja Jelovčić, prof., mr. sc. Inga Seme-Stojnović, mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054