Stručni skupovi / 11. ožujka 2014.

Participativne i dramske metode za građanski odgoj i obrazovanje u razrednoj nastavi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska (za Međimursku i Varaždinsku županiju)

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave, školskim pedagozima i psiholozima te drugim suradnicima u razrednoj nastavi koji će teme i sadržaje GOO prorađivati u okviru redovne razredne nastave, na satovima razredne zajednice te u okviru posebnih modula i/ili drugih oblika skupnoga rada (socijalizacijskih skupina, izvannastavnih aktivnosti i sl.).

Mjesto održavanja: Osnovna škola Selnica, Jelačićev trg 2, Selnica

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 25. ožujka 2014. za prvi skup, odnosno 16. lipnja 2014. za drugi skup na www.ettaedu.eu

Predavači:

dr.sc. Vlado Krušić, redatelj i dramski pedagog, Kazališni studio mladih HNK u Varaždinu

Grozdana Lajić, dramska pedagoginja, Učilište Zagrebačkog kazališta mladih

Roberta Barat, učiteljica razredne nastave i dramska pedagoginja, OŠ Selnica

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika; sudionici će razviti:

praktične stručne vještine:

  • bit će osposobljeni za uporabu participativnih i jednostavnih dramskih metoda kao oblika iskustvenog podučavanja i učenja u funkciji razvijanja kompetencije u području metodike grupnoga rada, suradničkog i istraživačkog učenja
  • steći će kompetencije u području komunikacijskih vještina
  • ovladat će kompetencijama u području školske i vršnjačke medijacije

posebna strukovna znanja:

  • bit će pripremljeni su za uključivanje kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u školski kurikulum i kurikulum razredne nastave
  • moći će odrediti dimenzije građanske kompetencije primjerene iskustvu i dobi učenika s kojima rade
  • steći će iskustvo o društvenim komunikacijskim vještinama koje trebaju razviti kod učenika: što je verbalna i neverbalna komunikacija, aktivno slušanje, upravljanje emocijama, upravljanje učenjem, timski rad, moralna motivacija i dr.
  • ovladat će osnovnim pojmovima demokracije koje trebaju razviti kod učenika: vlast, zakon, pravda, odgovornost, privatnost, privatno dobro, zajedničko dobro, temeljna ljudska i dječja prava, građanske vrline (poštenje, nepotkupljivost, marljivost, pravednost, poštovanje ljudske osobe, ljubav prema životu)
  • moći će kod učenika razvijati humane vrednote (solidarnost, suosjećajnost), temeljnu društvenu i identitetsku svijest (što je osobni, zavičajni, domovinski, europski i globalni identitet, što su identitetske razlike i kako se odnositi prema njima) te osnovno  upoznavanje i razumijevanje društvenih razlika i proturječja (određenja i transformiranje sukoba, osnovna znanja o stereotipima i predrasudama)

Metode i oblici rada: predavanje, igre i vježbe suradnje, komunikacije i izražavanja, jednostavni dramski postupci, učitelj u ulozi, nabacivanje ideja, usmena pojašnjenja i rasprava, samostalni rad polaznika u parovima i malim skupinama, metodička primjena (priprema) naučenih metoda za obradu nastavnih sadržaja, predstavljanje uradaka, usmeno i pismeno vrednovanje stručnog skupa.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa, obrazac za samo-vrednovanje polaznika

Napomena:

  • po svršetku stručnog skupa svi sudionici dobivaju pomoćne priručnike: „Znam, razmišljam, sudjelujem – Priručnik za nastavnike“. Centar za mirovne studije/Mreža mladih Hrvatske. Zagreb, 2013. i „Igram se, a učim! – Dramski postupci u razrednoj nastavi“. HCDO/Pili-poslovi. Zagreb, 2007.
  • 18. lipnja 2014. od 9,00 do 13,00 sati održat će se završni skup (vrednovanje postignuća)