Stručni skupovi / 24. travnja 2018.

Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta i tradicijske kulture u ustanovama ranog i predškolskog odg

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima u dječjim vrtićima Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije 

Mjesto održavanja: Medulin (točna lokacija u objavi na http://ettaedu.azoo.hr

Broj polaznika: 130 

Rok prijave: obvezna online prijava do 15. svibnja 2018. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, dr. sc. Ivona Orlić, Tamara Nikolić, etnolog-kustos, Ivana Čehić Rabljenović, magistra novih medija, Karmen Uljanić, mag. praesc. educ., Mariza Kovačević, prof pedagog, Sandra Brakus Braženda, odgojitelj predškolske djece, Elida Lukić, odgojitelj predškolske djece 

Ciljevi:

Sudionici će:

  • aktivno raspravljati o osnovnim polazištima u kreiranju kurikuluma odgojno-obrazovne skupine i vrtića temeljenim na vrijednostima Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  • steći uvid u povezivanje zavičajnog identiteta i tradicijske kulture u provedbi odgojno-obrazovnog procesa
  • steći kompetencije u povezivanju teorijskih znanja sa situacijama za učenje proizašlim iz neposrednog kontakta sa lokalnom zajednicom u kojoj žive
  • usvojiti nova znanja u korištenju suvremenih medija i tehnologija u dokumentiranju odgojno-obrazovnog rada s djecom

Oblici rada: plenarna predavanja, okrugli stol, rasprave, radionice (rad u manjim grupama), neposredan rad s djecom na lokalitetima općine Medulin 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa 

Napomena: suorganizatori stručnoga skupa: Istarska županija, Dječji vrtić Medulin, Općina Medulin 

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051/317 692