Stručni skupovi / 15. prosinca 2017.

Otkrića, Festival znanosti 2018. godine

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; višednevni

Namjena: Skup je namijenjen odgajateljima u dječjim vrtićima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije. (Skup je namijenjen svim djelatnicima u odgojnim i odgojno-obrazovnim ustanovama od predškolskih ustanova do sveučilišnih sastavnica koji su zainteresirani za razvijanje znanstvene pismenosti djece i učenika.)

Mjesto održavanja: Sveučilišni Kampus na Trsatu, Gradska vijećnica i ostali javni prostori u Gradu Rijeci

Broj polaznika: 150

Rok prijave: Obvezna je prijava sudionika do 10. travnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr .

Predavači i voditelji radionica: znanstvenici, odgajatelji, učitelji i nastavnici

Ciljevi: Sudionici će:

  • naučiti o prekretnicama u razvoju znanosti i tehnologije uzrokovanim znanstvenim otkrićima,
  • razumjeti posljedice znanstvenih otkrića za prirodne i društveno-humanističke promjene,
  • osvijestiti da su znanstvena otkrića promijenila način razmišljanja i ponašanja pojedinca u privatnom i društvenom kontekstu,
  • shvatiti važnost razvijanja znanstvene pismenosti djece i učenika,
  • razmijeniti iskustva temeljena na radu s učenicima,
  • sudjelovati u donošenju zaključaka skupa.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rasprava; individualni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (AZOO obrazac)

Napomena: Nakon odslušanih predavanja ovjereni i potpisani obrazac dostaviti višoj savjetnici AZOO.

Voditeljice:

dr. sc. Tatjana Ivošević, viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje 
Kontakti: e-pošta: tatjana.ivosevic@azoo.hr, telefon: 051/ 317 690
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković, Odjel za matematiku, Sveučilišta u Rijeci
Kontakti: e-pošta: vmikulic@uniri.hr, telefon: 051/ 584 667