Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Otisci društvenih promjena u ponašanju djece i mladih

Namjena: stručni suradnici psiholozi iz svih odgojno obrazovnih ustanova i nastavnici psihologije

Mjesto održavanja: Hotel Plaža, OŠ – Omiš

Broj polaznika: 150-200

Rok prijave: obvezna prijava do 5. travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači:  

Psiholozi – mentori, savjetnici, voditelji ŽSV: Žana Pavlović, Suada Salčić, Danijela Kekez, Tanja Laušić, Nada Šalinović, Željka Friganović Jerončić, Marijana P. Maršić, Snježana Nell, Danica Bavčević, Grozdana Matanović, Silvana Vlašić, Vera Sušić, Jagoda Gauta, Elvira Vučković, Melita Knežević, Gorana Bilušić, Nada Kegalj, Tanja Tuhtan Maras, Sanja Bradić, Gordana V. Jugovac, Hana Šiljan Bembić, Marija G. Družetić i dr.

Ostali predavači: Vilma Bednar, prof., dr. sc. Vesna Ivasović, Dejana Varnica, prof., dr. sc. Nataša Jokić Begić, dr. sc. Sanja Smojver Ažić, prof. dr . sc. Gordana Buljan Flander, dr. sc. Sandra Pokrajac Bulian, Helena Mitrović, prof., Velimir Todorović, prof. i drugi

Ciljevi:

  • Analizirati iskustva iz odgojno obrazovne prakse koja ukazuju na potrebu za promjenom u načinu rada stručnog suradnika psihologa
  • Izdvojiti čimbenike u socijalnom okruženju koji utječu na rast i razvoj djece i mladih
  • Razumjeti teoretski okvir determinanti koje oblikuju osobnost pojedinca
  • Razmijeniti znanja koja unaprjeđuju profesionalno djelovanje u određenim područjima
  • –    Definirati  kriterije procjene učenika s poremećajima u ponašanju
  • –    Odabrati psihodijagnostički instrumentarij primjenljiv za pojedine skupine učenika,
  • –    Prepoznati i analizirati razine i ključne odrednice interakcija među svim dionicima
  •       odgojno-obrazovnog procesa
  • –    Izdvojiti pristupe u poučavanju učenika koji su u funkciji cjeloživotnog učenja
  • –    Promovirati multidisciplinarnost i interdisciplinarnost u radu djecom, učenicima

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rasprava, individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:  Stručni skup se organizira u suradnji s višom savjetnicom Vesnom Ivasović

Voditeljica: Vilma Bednar, prof.

Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije

Telefon: 051/ 317 691

e- pošta: vilma.bednar@azoo.hr