Stručni skupovi / 19. prosinca 2012.

Osnovne odrednice Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski/državni, jednodnevni;

Namjena: Stručni suradnici pedagozi osnovnih i srednjih škola Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, karlovačke, Varaždinske, koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije te Grada Zagreba; te odgajatelji učeničkih domova – sve županije.

Mjesto održavanja: I. tehnička škola Tesla, Klaićeva 7, Zagreb

Broj polaznika: 40

Rok prijave: Obvezna online prijava do 8. siječnja 2013. (do popune mjesta) na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Nevenka Lončarić, prof., mr. Tomislav Ogrinšak, prof.,mr. sc. Majda Fajdetić i dva voditelja/-ice radionica.

Ciljevi: Sudionice će:

  • steći znanja i razviti sposobnosti potrebne za
  • implementaciju kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO-a) u plan i program škole te u školski kurikulum
  • biti upoznati s aktivnim metodama učenja i poučavanja za razvoj pojedinih dimenzija građanske kompetencije: ljudsko-pravne, političke, društvene, kulturološke, gospodarske, ekološke
  • biti upoznati s nastavnim materijalima za učenje i poučavanje GOO-a razvijenima u   Agenciji za odgoj i obrazovanje, te s mrežom voditeljima županijskih stručnih vijeća za demokratsko građanstvo (osposobljenima za trening pojedinih metoda aktivnog učenja i poučavanja) .

Oblici rada: Izlaganja, radionice, refleksija sudionika o stečenim  kompetencijama, interaktivni oblici rada

Vrednovanje:Standardizirani upitnik AZOO-e;Upitnik znanja, upitnik zadovoljstva polaznika

Napomena: Sudjelovati mogu voditelji Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika pedagoga srednjih škola te odgajatelja učeničkih domova i stručni suradnici i odgajatelji koji provode projekte vezane za građanski odgoj.

Voditelj

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnice, 
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;