Stručni skupovi / 31. listopada 2012.

Osposobljavanje učenika za primjenu kardiopulmonalne reanimacije (II. stupanj)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Učitelji, nastavnici i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola

Mjesto održavanja: Osijek, Učenički dom Hrvatskoga radiše, Zagrebačka 2a

Broj polaznika: 35

Rok prijave: Obvezna online prijava do  29. siječnja odnosno do popune mjesta) na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Majda Fajdetić, Žarka Rogić, dr. med.

Ciljevi: 

Opći cilj: objasniti važnost razvijanja svijesti učenika o važnosti rane primjene KPR-e u svakodnevnom životu, športu, igri i školi.

Specifični ciljevi:osposobiti učitelje za prenošenje znanja i vještina KPR-e u; -upoznati se s načinima prevencije naglo nastupajućih bolesti, opisati važnost pravodobno primijenjene KPR-e; uvježbati pristup u slučaju prestanka disanja i rada srca; savladati vještine prepoznavanja stanja u kojima je potrebno primijeniti KPR-u; primijeniti postupak KPR-a.

Oblici rada: Interaktivna predavanja, demonstracije praktičnih vještina, vježbe, otvoreno učenje i praktičan rad, rješavanje problema; Frontalni rad, grupni rad i  rad u paru/ individualni rad.

Vrednovanje:Standardizirani upitnik AZOO-a. Upitnik znanja, upitnik zadovoljstva polaznika.Upitnik HCK-a.

Napomena: Sudionici će dobiti brošuru i didaktički materijal

Voditelj

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnice, 
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb; 
Žarka Rogić, dr. med., voditeljica Odjela za prvu pomoć,
Hrvatski Crveni križ,
Ulica Crvenog križa 14,
10000 Zagreb;
zarka.rogic@hkc.hr