Stručni skupovi / 5. srpnja 2017.

Osposobljavanje romskih pomagača-Uzroci i posljedice razvojnih problema kod učenika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen romskim pomagačima i stručnim suradnicima iz škola koje imaju romske pomagače

Mjesto održavanja: Čakovec

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: viši savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje :Nevenka Lončarić Jelačić, prof., Senka Soldat, prof., mr. sc. Tomislav Ogrinšak, prof.,stručni suradnici pedagozi

Ciljevi: Stručno usavršavanje romskih pomagača i stručnih suradnika u osnovnim školama s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, individualni rad, rad u paru, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Senka Soldat, prof.,viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
01/2785 021