Stručni skupovi / 19. srpnja 2015.

Provedba Eksperimentalnog izbornog programa GOO a za 8. razred osnovne škole u šk. godini 2014/2015.

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima osnovnih škola uključenih u provedbu Eksperimentalnog izbornog programa Građanskog odgoja i obrazovanja za 8. razred osnovne škole

Mjesto održavanja: MZOS, Donje Svetice 38, Zagreb

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 25. rujna 2015. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje

Ciljevi; sudionici će:

  • biti osposobljeni za primjenu Eksperimentalnog izbornog programa Građanskog odgoja i obrazovanja za 8. razred osnovne škole
  • biti osposobljeni za predmetno i među-predmetno planiranje, programiranje i izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup i ishode na temelju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (sustavni razvoj ljudsko-pravne, političke, društvene, kulturološke, gospodarske i ekološke dimenzije);
  • razumjeti koncepte: „razred kao društvena zajednica“ „učenik građanin razreda“, „sudjelovanje u izgradnji demokratskih odnosa u razredu i školi na temelju osobne i zajedničke dobrobiti“, „uloga pravila i zakona u zaštiti temeljnih prava učenika i nastavnika“, „proceduralna, distributivna i korektivna pravednost“, „veza između pravila, zakona i vladavine prava“; „suzbijanje korupcije“; „načela pravne države i kako ih izgrađujemo“;
  • biti osposobljeni za korištenje interaktivnih, istraživačkih i suradničkih metoda učenja i poučavanja Građanskog odgoja i obrazovanja;
  • biti osposobljeni za korištenje intelektualnih alata za provedbu dogovorenih pravila, uspostavu proceduralne, distributivne i korektivne pravednosti u razredu i školi nakon učinjene štete, povrede i sl; za provođenje izbora učenika za predsjednika razreda i člana vijeća učenika na temelju sposobnosti, za suzbijanje koruptivnih (nepoštenih i ponižavajućih) odnosa, za političku socijalizaciju mladih koja vodi razumijevanju i provedbi načela pravne države. 

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme, nositelja programa i samovrednovanje

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj primjerak Programa Građanskog odgoja i obrazovanja 

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008