Stručni skupovi / 19. srpnja 2015.

Prevencija trgovanja ljudima, zaštita migranata, povezivanje i samozaštita ljudi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski 

Namjena: skup je namijenjen koordinatorima u osnovnim školama i koordinatorima u srednjim školama za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, voditeljima županijskih stručnih vijeća iz različitih predmetnih područja iz Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije 

Mjesto održavanja: Orahovica, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek – Centar za edukaciju u Orahovici, Put Hrvatskih branitelja BB, 33515 Orahovica. NAPOMENA: Sudionici kojima je potrebno noćenje s 3. na 4. rujna 2015. u Centru za edukaciju u Orahovici trebaju se javiti Nives Vudrić (Hrvatski Crveni križ) na e-mail:  nives.vudric@hck.hr ili na mobitel: 099/2179-312. najkasnije do 31. kolovoza 2015. Troškove noćenja i prehrane pokriva Hrvatski Crveni križ.

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 2. rujna 2015. na http://ettaedu.azoo.hr/

Način prijave za boravak/noćenje:. broj mjesta i kome se prijavljuje za noćenje Centar za edukaciju u Orahovici, Put Hrvatskih branitelja BB, 33515 Orahovica, rok

Predavači i voditelji radionica: Nevenka Lončarić Jelačić, prof., i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje, Josip Vuletić, Hrvatski Crveni križ i Nives Vudrić, Hrvatski Crveni križ

Ciljevi; sudionici će:

 • biti osposobljeni za predmetno i među-predmetno planiranje, programiranje i izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup i ishode na temelju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (sustavni razvoj ljudsko-pravne, političke, društvene, kulturološke, gospodarske i ekološke dimenzije);
 • razumjeti koncepte: „razred kao društvena zajednica“ „učenik građanin razreda“, „sudjelovanje u izgradnji demokratskih odnosa u razredu i školi na temelju osobne i zajedničke dobrobiti“, „uloga pravila i zakona u zaštiti temeljnih prava učenika i nastavnika“, „proceduralna, distributivna i korektivna pravednost“, „veza između pravila, zakona i vladavine prava“; „suzbijanje korupcije“; „načela pravne države i kako ih izgrađujemo“;
 • biti osposobljeni za korištenje interaktivnih, istraživačkih i suradničkih metoda učenja i poučavanja Građanskog odgoja i obrazovanja;
 • biti osposobljeni za korištenje intelektualnih alata za provedbu dogovorenih pravila, uspostavu proceduralne, distributivne i korektivne pravednosti u razredu i školi nakon učinjene štete, povrede i sl; za provođenje izbora učenika za predsjednika razreda i člana vijeća učenika na temelju sposobnosti, za suzbijanje koruptivnih (nepoštenih i ponižavajućih) odnosa, za političku socijalizaciju mladih koja vodi razumijevanju i provedbi načela pravne države.

Sukladno provedbi Mjere 3. iz Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine, da se osigurava trajno stjecanje socijalne i građanske kompetencije u sustavu redovitog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja; sukladno obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa za suzbijanje trgovanja ljudima i Operativnog plana za razdoblje od 2012-2015. godine, Mjere 9. „Nastaviti obrazovanje prosvjetnih radnika i učenika o suzbijanju trgovanja ljudima“; sukladno provedbi Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (NN br. 104/2014)

sudionici će:

 • opisati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta (trgovanje djecom)
 • navesti postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima
 • navesti podatke o trgovanju ljudima (MUP, Hrvatski Crveni križ),
 • opisati postupke koji prethode otimanju i ropstvu te objasniti načine zaštite
 • argumentirati tko je prekršitelj, a tko žrtva
 • opisati različite skupine migranata i mogućnosti integracije osoba pod međunarodnom zaštitom; objasniti poteškoće i postignuća koja se javljaju u praksi;
 • objasniti normativne osnove prava stranaca i migranata, objasniti činjenično stanje, navesti pozitivne i negativne primjere (zaštita i kršenje) prava
 • opisati u čemu se sastoji interkulturni dijalog i zašto je važan za društvenu koheziju te društveni i gospodarski razvoj demokratske zajednice
 • opisati mogućnosti uspostavljanja socijalne kohezije i postupanja ljudi u situacijama katastrofe koja vode zaštiti, sigurnosti te smanjenju štete
  • koristiti interaktivne, istraživačke i suradničke metode učenja i poučavanja Građanskog odgoja i obrazovanja;
  • objasniti osnovna dječja prava sukladno Konvenciji o pravima djeteta
  • imenovati dokumente kojima se određuju dječja prava
  • koristiti osnovne tehnike timskog rada i nenasilnog rješavanja sukoba, uključujući vještinu kontrole emocija i odgađanja odgovora, aktivnog slušanja, pregovaranja i posredovanja
  • pokazati privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole i društva u cjelini

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, vježbe, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj  primjerak Programa međupredmetnih i  interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole 

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008