Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

Osposobljavanje romskih pomagača

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen romskim pomagačima i stručnim suradnicima iz škola koje imaju romske pomagače

Mjesto održavanja: Čakovec

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 24. veljače 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Nevenka Lončarić Jelačić, prof., Senka Soldat, prof., mr. sc. Tomislav Ogrinšak, Mirko Marković, Marina Gorupec

Ciljevi: Stručno usavršavanje romskih pomagača i stručnih suradnika u osnovnim školama s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, individualni rad, rad u paru, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Skup se održava u sklopu provedbe Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine, 104/2014); Ravnopravnost između muškarca i žene kao ključ razvoja kvalitetnih obiteljskih i društvenih odnosa.

Voditelj:

Senka Soldat, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
01/2785 021