Stručni skupovi / 16. prosinca 2016.

Osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnoga ispita iz francuskoga jez

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen svim učiteljima i nastavnicima pripravnicima francuskoga jezika iz osnovnih i srednjih škola RH

Mjesto održavanja: XV. gimnazija, Jordanovac 8, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: do 12. siječnja 2017. godine na https://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr.sc. Ivana Franić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mr.sc. Jasna Košćak, 16. gimnazija, Zagreb, Tihana Šimunić, prof., AZOO, Zagreb, voditeljica odjela za opće poslove, Loreana Selišek Butina, prof. mentor, XV. gimnazija, Zagreb, vanjska suradnica AZOO-a.

Ciljevi:

sudionici će moći:

  • Primijeniti pravila kvalitetnog i dobro organiziranog eseja u vlastitom radu za potrebe stručnog ispita iz francuskoga jezika
  • Kritički se osvrnuti na primjere pisanih priprava
  • Izraditi kvalitetnu i preciznu pripravu za sat francuskoga jezika
  • Osmisliti kvalitetan i zanimljiv sat francuskoga jezika na temelju postavki suvremenog pristupa nastavi stranih jezika
  • Prepoznati, argumentirati i primjerima pokrijepiti glavne točke jednog dijela programskih sadržaja metodičkog dijela stručnog ispita iz francuskoga jezika
  • Prepoznati, argumentirati i primjerima pokrijepiti glavne točke drugog dijela programskih sadržaja osnovnog dijela stručnog ispita iz francuskoga jezika
  • Imenovati tipologiju zadataka u nastavi stranih jezika i prepoznati njihove ciljeve
  • Samostalno osmisliti i izraditi odgovarajuće zadatke za različite namjene
  • Otkriti vezu između zadataka iz Ministarstvom odobrenih udžbenika francuskoga jezika i deskriptora Europskog referentnog okvira za učenje i poučavanje

Metode i oblici rada: Predavanje,  radionica, rasprava, Individualni, frontalni, u paru, u grupi

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa 

Napomena: prijevoz i smještaj nisu organizirani

Voditelj:

Loreana Selišek Butina prof. mentor, vanjska suradnica AZOO-a za francuski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje
kontakt: 091 25 22 170