Stručni skupovi / 15. prosinca 2017.

Osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnoga ispita iz francuskoga jez

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen svim učiteljima i nastavnicima pripravnicima francuskoga jezika iz osnovnih i srednjih škola RH

Mjesto održavanja: 10000 Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: obvezna prijava do 11 siječnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Vedrana Berlengi Kapušin, prof., lektorica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, mr.sc. Jasna Košćak, 16. gimnazija, Zagreb, Tihana Šimunić, prof., AZOO, Zagreb, voditeljica odjela za opće poslove, Loreana Selišek Butina, prof., XV. gimnazija, Zagreb i vanjska suradnica AZOO-a za francuski jezik

Ciljevi: Sudionici će primijeniti pravila kvalitetnog i dobro organiziranog eseja u vlastitom radu za potrebe stručnog ispita iz francuskoga jezika; kritički se osvrnuti na primjere pisanih priprava; izraditi kvalitetnu i preciznu pripravu za sat francuskoga jezika; osmisliti kvalitetan i zanimljiv sat francuskoga jezika na temelju postavki suvremenog pristupa nastavi stranih jezika; prepoznati, argumentirati i primjerima pokrijepiti glavne točke jednog dijela programskih sadržaja metodičkog dijela stručnog ispita iz francuskoga jezika; prepoznati, argumentirati i primjerima pokrijepiti glavne točke drugog dijela programskih sadržaja osnovnog dijela stručnog ispita iz francuskoga jezika; imenovati tipologiju zadataka u nastavi stranih jezika i prepoznati njihove ciljeve; Samostalno osmisliti i izraditi odgovarajuće zadatke za različite namjene; otkriti vezu između zadataka iz Ministarstvom odobrenih udžbenika francuskoga jezika i deskriptora Europskog referentnog okvira za učenje i poučavanje

Metode i oblici rada: predavanje,  radionica, rasprava, individualni, frontalni, u paru, u grupi

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Za polaznike stručnog skupa prijevoz, smještaj i ručak nisu organizirani.

Voditeljica:

Loreana Selišek Butina, prof.
vanjska suradnica za francuski jezik
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Hrvatska (Croatia)
telefon: 091/ 25 22 170