Stručni skupovi / 29. listopada 2012.

Osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima njemačkoga i engleskog jezika iz osnovnih i srednjih škola Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.Skup je namijenjen isključivo pripravnicima koji će polagati stručni ispit u 2013. godini.

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Manuš”, Vukovarska 11, 21 000 Split

Broj polaznika: 60

Rok prijave: do 19. prosinca 2012. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Ivana Lekić, prof., dr. sc. Mirjana Pehar, Katarina Ćurković Denona, prof., Lucijana Armanda, prof. i Daniela Reić Šućur, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • razumjeti temeljne sastavnice programa polaganja stručnoga ispita
  • steći potrebna znanja i sposobnosti za učinkovito pripremanje za polaganje stručnoga ispita
  • osvijestiti važnost kritičkoga promišljanja o vlastitom procesu učenja te načinu poučavanja
  • osvijestiti potrebu stalnoga usavršavanja i razvijanja kompetencija specifičnih za predmet Strani jezik te odgojno-obrazovnih kompetencija.

Oblici rada: predavanja i radionice, prikazi iz prakse

Vrednovanje: jasna evidencija sudionika, standardizirani upitnik AZOO-a

Voditelj

Ivana Lekić, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
021 340 977