Stručni skupovi / 25. rujna 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima glazbenih i plesnih škola

Mjesto održavanja: Glazbena škola Zlatka Balokovića, Ivanićgradska 41a, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 22. rujna 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Alica Hergešić, prof., Jadranka Milković, učitelj mentor, mag. iur.Dinka Migić-Vlatković

Ciljevi:

  • steći znanja i sposobnosti potrebne za polaganje stručnog ispita
  • steći znanja i sposobnosti o komunikaciji i ocjenjivanju u glazbenim i plesnim školama
  • osposobiti se za pravilno vođenje pedagoške dokumentacija u glazbenim i plesnim školama
  • osposobiti se za rad u svim oblicima nastave u glazbenim i plesnim školama 

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, frontalni rad, rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za umjetničke škole
Alica Hergešić, prof.
telefon: 01/2785 013
e-pošta: alica.hergesic@azoo.hr