Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita – stručni dio

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima glazbene kulture i nastavnicima glazbene umjetnosti

Mjesto održavanja: Osnovna škola – Scuola elementare „Dolac“ Rijeka

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 25. kolovoza  2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr.sc. Sabina Vidulin, viša savjetnica Anita Gergorić, prof.

Ciljevi: sudionici će primjenjivati novostečena znanja iz glazbene pedagogije u nastavi.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, primjer prakse, grupni rad, rad u plenumu

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja program

Voditelj:

Anita Gergorić, prof.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051 320 389, E-mail: anita.gergoric@azoo.hr