Stručni skupovi / 15. lipnja 2016.

Osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita iz tehničke kulture

 

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski skup Zadarske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske županije te Dubrovačko-neretvanske županije, jednodnevni

Namjena: učiteljima pripravnicima osnovnih  škola iz predmeta tehnička kultura

Mjesto održavanja: OŠ Gripe, Split, Ul. Alojzija Stepinca 12

Broj polaznika: 10

Rok prijave: obvezna prijava do 5. srpnja 2016.  na ettaedu.azoo.hr

  • Predavači: dr. sc. Srećko Listeš, Sanja Mandić, dipl.logoped, Alenka Šimić, prof., viša savjetnica Ivana Katavić, prof.

Ciljevi: program rada

  • Umijeće govorenja, dr. sc. Srećko Listeš
  • Specifičnost rada s učenicima s teškoćama, Sanja Mandić, dipl.logoped
  • Stažiranje i stručni ispiti, viša savjetnica Ivana Katavić, prof.
  • Priprema za pisani rad na stručnome ispitu, Alenka Šimić, prof.
  • Izrada pisane priprave, Alenka Šimić, prof.

Metode i oblici rada: radionice i frontalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: u metodičkim radionicama sudejluju i učenici

Voditelj:

Viša savjetnica fiziku i tehničku kulturu
Ivana Katavić, prof.
telefon: 021/340 982