Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita iz predmeta Kemija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: pripravnicima osnovnih i srednjih škola Zadarske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije iz predmeta Kemija

Mjesto održavanja: Split (točno mjesto bit će naknadno utvrđeno)

Broj polaznika: 15

Rok prijave: obvezna prijava do 2. srpnja 2017.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, sveučilišni predavači, mentori pripravnicima pri polaganju stručnog ispita

Ciljevi:

  • steći temeljna znanja o planiranju i programiranju svoga rada, izradi godišnjeg i mjesečnog plana i programa za rad u pojedinom razrednom odjelu prema sastavnicama Nastavnog plana i programa i Nacionalnog okvirnog kurikuluma
  • utvrditi osnovne tehnike praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa
  • upoznati sadržaje, načine i uvjete polaganja stručnog ispita, te proći kroz primjere načina pripreme i realizacije nastavnog sata i pisanoga rada te proći kroz primjere načina pripreme i realizacije nastavnog sata

 Metode i oblici rada: frontalni i individualni oblici rada (interaktivna predavanja i radionice)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: molimo pripravnike da donesu jedan primjerak izrađene pisane pripreme za nastavni sat

Voditelj:

viša savjetnica biologiju i kemiju Majana Engelbreht, prof. 
telefon: 021/340 984
e-pošta: majana.englelbreht@azoo.hr