Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnoga ispita iz Francuskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike francuskoga jezika – pripravnike u trajanju od 8 sati

Namjena: Skup je namijenjen svim odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima francuskoga jezika pripravnicima iz dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola RH, učiteljima i nastavnicima-mentorima pripravnicima, voditeljima (M)ŽSV-a i drugima.

Mjesto održavanja: XV. gimnazija, IB World School, Jordanovac 8, Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: obvezna prijava do utorka – 27. kolovoza 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači:

dr. sc. Rea Lujić, Odsjek za francuski jezik i književnost, Sveučilište u Zadru

mr. Mirjana Franić, prof. savjetnik, IX. gimnazija, Zagreb

Kristina Pirs, prof. savjetnik, Osnovna škola ”Mejaši”, Split

Tomislava Kraljić, prof. mentor; OŠ Đuro Ester, Koprivnica

Vesna Poljak, prof. mentor, Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek

Tihana Šimunić, prof.; voditeljica Odjela za opće poslove, AZOO, Zagreb

Senka Škrnjug, prof., XV. gimnazija, IB World School, Zagreb

Loreana Selišek Butina,  prof. savjetnik, XV. gimnazija, IB World School, Zagreb

TEME: Kako osmisliti i oblikovati nastavnu pripremu?

Kako se kompetentno, emocionalno sigurno i dobro osjećati u razredu

Od ishoda do vrednovanja (radionica)

Igrom do ishoda u nastavi Francuskoga jezika

Vrednovanje

Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad

Esej na stručnom ispitu iz Francuskoga jezika

Što je aktivno učenje?

Ciljevi: Sudionici će osmisliti i oblikovati nastavnu pripravu u skladu s predmetnim kurikulumom i suvremenim pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkim znanjima i vještinama; razumjeti kako se kompetentno, emocionalno sigurno i dobro osjećati u razredu; usporediti svoja iskustva u ponašanju i radu u razredu s iskustvima drugih sudionika i predavača; operacionalizirati ishode predmetnoga kurikuluma Francuskoga jezika na razinu teme i aktivnosti; osmisliti vrste vrednovanja (kao učenje, za učenje, naučenoga) za odabranu aktivnost; osmisliti kvalitetan i zanimljiv sat francuskoga jezika na temelju postavki suvremenog pristupa nastavi stranih jezika; argumentirati odabir aktivnosti; obrađivati nastavne sadržaje kroz igru; samostalno kreirati nove igre za nastavu i prilagoditi ih različitim sadržajima; razlikovati vrednovanje kao učenje i vrednovanje za učenje; samostalno izraditi rubriku za vrednovanje naučenoga; pronaći odgovarajuću tehniku vrednovanja za određenu aktivnost; osvijestiti svoju novu ulogu – ulogu pripravnika; razumjeti što je to pripravnički staž i kako se za njega pripremiti; uočiti smjernice pisanja eseja; usvojiti kompoziciju eseja i strategije za pisanje; razumjeti i primijeniti osnovne pretpostavke aktivnoga učenja; osvijestiti u praksi zamjenu koncepta nastavnika u pomagača u učenju: razumjeti primjenu strategija učenja.

Metode i oblici rada: predavanje/radionica, rasprava, individualni rad, frontalni rad, rad  u paru ili manjim grupama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: prijevoz, ručak i smještaj nisu organizirani

Voditeljica: Loreana Selišek Butina, prof.

vanjska suradnica AZOO-a za francuski jezik

kontakt: 091/ 25 22 170

e-mail: loreana.selisek-butina@azoo.hr