Stručni skupovi / 15. prosinca 2015.

Osposobljavanje Pomoćno-odgojno obrazovnih radnika pomoćnika za pripadnike nacionalne manjine

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski 

Namjena: skup je namijenjen romskim pomagačima i stručnim suradnicima iz škola koje imaju romske pomagače (pomoćno-odgojno obrazovne radnike pomoćnike za pripadnike nacionalne manjine

Mjesto održavanja: Čakovec

Broj polaznika: 45

Rok prijave: obvezna prijava 28. siječnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: Nevenka Lončarić Jelačić i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje,

Ciljevi:

sukladno Akcijskom planu za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013–2016. – mjera 1.1.1 Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine i mjera 1.3.3 Osposobljavanje suradnika pomagača organizira se stručno usavršavanje romskih pomagača i stručnih suradnika u osnovnim školama s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, vježbe, prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj primjerak godišnjeg izvedbenog plana, ogledne primjere izvedbenih priprema, te svoj primjerak programa Građanskog odgoja i obrazovanja.

 

Voditelji:

Senka Soldat, prof., viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, 10000Zagreb