Stručni skupovi / 21. kolovoza 2014.

Osposobljavanje i usavršavanje voditelja Programa GLOBE

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: Skup je namijenjen početnom osposobljavanju učitelja i nastavnika za provedbu Programa GLOBE i daljnjem stručnom usavršavanju GLOBE voditelja koji su već završili početni tečaj.

Mjesto održavanja: OŠ „Đuro Ester“, Koprivnica

Broj polaznika: 60 (usporedno će raditi početna i napredna grupa)

Rok prijave: obvezna prijava do 20. rujna 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači i voditelji radionica: dr. sc. Diana Garašić, mr. sc. Janja Milković,  mr.sc. Marina Grčić, Borjanka Smojver, dipl. ing., dr. sc. Ines Radanović, dr. sc. Renata Matoničkin-Kepčija

Ciljevi: Ciljevi: Sudionici početnog modula će:

  • steći temeljne kompetencije za provedbu Programa GLOBE u području istraživanja pokrova i osnovnih meteoroloških mjerenja;
  • biti osposobljeni za korištenje aktivnih metoda poučavanja u području meteoroloških mjerenja i interpretaciji podataka i u području istraživanja podataka;
  • upoznati nastavne materijale na internetskim stranicama Programa GLOBE;
  • osposobiti se za slanje meteoroloških podataka i korištenje baze podataka Programa GLOBE

Sudionici naprednog modula će:

  • istraživati primjenu koncepta smjesa u prirodi (zrak, voda i tlo)
  • primijeniti GLOBE hidrološka mjerenja te vježbati protokol za makrobeskralježnjake
  • vježbati pretraživanje GLOBE baze podataka
  • primijeniti i analizirati kriterije za ocjenu istraživačkih GLOBE projekata

Oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, praktičan rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Prateći materijal uz sadržaje stručnog skupa moguće je naći na adresi: http://public.carnet.hr/globe, biranjem opcije Priručnik za mjerenja (u izborniku s lijeve strane).

Voditeljica:

dr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica za Biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/2785 02001/2785 020
e-pošta: diana.garasic@azoo.hr
Call
Send SMS
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype