Stručni skupovi / 9. lipnja 2015.

Postavke kurikularne reforme-prijedlog novog sustava vrednovanja i ocjenjivanja/SKUP SE OTKAZUJE

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima mentorima, savjetnicima i voditeljima županijskih stručnih vijeća iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Ivana Zajca, Škurinjskih žrtava 7a, Rijeka

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi  www.ettaedu.eu od 1. lipnja do 31. lipnja 2015.

Predavači: dr. sc. Jasminka Buljan Culej, načelnica Istraživačko – razvojnog odjela u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., viša savjetnica

Ciljevi: Učitelji će:

  • se sustavno osposobljavati za primjenu novih kurikuluma i promjene u procesu poučavanja i učenja
  • konstruirati i osmisliti ispitne zadatke objektivnog tipa
  • procijeniti i analizirati valjanost i objektivnost svakog sastavljenog zadatka
  • definirati nacrt ispita
  • sastaviti ispit prema prethodno definiranom nacrtu
  • primijeniti kompetencije stečene tijekom radionice na sumativnu i formativnu procjenu znanja u svakodnevnom radu s učenicima

Oblici rada: interaktivno predavanje, radionica

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka,
telefon: 051/320 388051/320 388 ,