Stručni skupovi / 3. rujna 2013.

Osnovne odrednice Kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja i mogućnosti njegova implementiranja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja razredne nastave iz: Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, istočnog dijela Zagrebačke županije, Varaždinske i Međimurske županije.

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb

Broj polaznika: 52 prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 27. rujna 2013.

Predavači: viša savjetnica Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viši savjetnik mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viša savjetnica dr. sc. Kata Lučić, viša savjetnica mr. Šimica Mihaljević i viša savjetnica mr. Đurđa Kulušić

Ciljevi: učitelji će:

  • steći temeljne kompetencije za primjenu Kurikuluma GOO-a;
  • steći znanja i razviti sposobnosti potrebne za implementaciju Kurikuluma GOO-a u plan i program škole te u školski kurikulum;
  • biti osposobljeni za izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup;
  • biti osposobljeni za korištenje aktivnih metoda učenja i poučavanja za razvoj pojedinih dimenzija građanske kompetencije: ljudsko pravne, političke, društvene, kulturološke, gospodarske i ekološke;
  • biti upoznati s nastavnim materijalima za učenje i poučavanje GOO-a razvijenima u AZOO;
  • promišljati o praktičnoj primjeni stečenih kompetencija i metoda koje pospješuju građanski odgoj i obrazovanje, kao i o načinu vrednovanja postignuća učenika u području GOO-a.

Oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, radionice, prikazi primjera dobre prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Donijeti Kurikulum Građanskoga odgoja i obrazovanja.

Voditelj: 

Viša savjetnica za razrednu nastavu
dr. sc. Kata Lučić
telefon: 01/2785 024
e-adresa: kata.lucic@azoo.hr