Stručni skupovi / 23. travnja 2013.

Osnove sustava testiranja – proces sastavljanja i validacije testa

Razina i vrsta stručnog skupa: Županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima engleskoga jezika iz osnovnih škola Primorsko-goranske županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Nikola Tesla”, Trg Ivana Klobučarića 1, 51000 Rijeka

Broj polaznika: 40

Rok prijave: Obvezna online prijava na  www.ettaedu.eu do 26. lipnja 2013.

Predavači: Ivana Lekić, prof., Natalija Andraković Kostanjevac, prof.

Ciljevi:

  • proširiti znanja iz školske dokimologije i osposobiti se za njihovo korištenje s ciljem boljeg uvezivanja testa s ciljevima nastave kao temelja njegove valjanosti (temeljna načela testiranja, ciklus izrade testa, vrste zadataka, izrada i moderacija zadataka)
  • osvijestiti važnost kritičkog promišljanja o vlastitom načinu poučavanja s naglaskom na vrednovanju i ocjenjivanju.

Oblici rada: Predavanje, radionice, tematska rasprava

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-a

Napomena: Učitelji su dužni donijeti prijenosno računalo i USB-stick budući da će u radioničkom dijelu stručnoga skupa po skupinama zajednički izrađivati i moderirati zadatke.

Voditelj:

Ivana Lekić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21000 Split
Telefon: 021 340 977