Stručni skupovi / 29. listopada 2012.

Osnove sustava testiranja – proces sastavljanja i validacije testa

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima i nastavnicima engleskoga jezika iz osnovnih i srednjih škola Zadarske županije

Mjesto održavanja: Pomorska škola Zadar, Ante Kuzmanića 1, 23 000 Zadar

Broj polaznika: 40

Rok prijave: do 16. prosinca 2012. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Ivana Lekić, prof., Natalija Andraković Kostanjevac, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • proširiti znanja iz školske dokimologije i osposobiti se za njihovo korištenje s ciljem boljeg uvezivanja testa s ciljevima nastave kao temelja njegove valjanosti (temeljna načela testiranja, ciklus izrade testa, vrste zadataka, izrada i moderacija zadataka)
  • osvijestiti važnost kritičkog promišljanja o vlastitom načinu poučavanja s naglaskom na vrednovanju i ocjenjivanju

Oblici rada: predavanje, radionice, tematska rasprava i evaluacija

Vrednovanje: jasna evidencija sudionika, standardizirani upitnik AZOO-a

Napomena: učitelji/nastavnici su dužni donijeti prijenosno računalo i USB-stick budući da će u radioničkom dijelu stručnoga skupa po skupinama zajednički izrađivati i moderirati zadatke.

Voditelj

Ivana Lekić, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
021 340 977