Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: učiteljima i nastavnicima pripravnicima njemačkoga jezika iz osnovnih i srednjih škola Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Manuš”, Vukovarska 11, 21 000 Split

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 20. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Ciljevi:

  • razumjeti temeljne stručno-metodičke sastavnice programa polaganja stručnoga ispita
  •  steći potrebna znanja i sposobnosti za učinkovito pripremanje za polaganje stručnoga ispita
  •  osvijestiti važnost kritičkoga promišljanja o vlastitom procesu učenja te načinu poučavanja
  • osvijestiti potrebu stalnoga usavršavanja i razvijanja kompetencija specifičnih za predmet Strani jezik te odgojno-obrazovnih kompetencija

Metode i oblici rada: predavanje, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa 

Napomena: Skup je namijenjen isključivo pripravnicima koji će polagati stručni ispit u školskoj godini 2014./2015. 

Voditelj:

Viša savjetnica za engleski i njemački jezik
Ivana Lekić, prof.
telefon: 021/340 977