Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Debata u nastavi stranog jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: učiteljima i nastavnicima njemačkoga jezika iz osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Nikola Tesla”, Trg Ivana Klobučarića 1, 51000 Rijeka

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 30. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: treneri iz Hrvatskoga debatnoga društva

Ciljevi:

  • razlikovati temeljne pojmove i osnove debate kao argumentirane rasprave
  • primijeniti argumentacijsku liniju na određenu temu (afirmacijska i negacijska  linija, osmišljavanje argumenata i njihovo povezivanje s kriterijem)
  • razviti vještinu vođenja i moderiranja rasprave određenim debatnim vježbama na zadanu temu u kontekstu Građanskog odgoja i obrazovanja
  • iskustvenim učenjem razvijati vještinu retorike i kritičkog mišljenja
  • primijeniti debatu kao metodu poučavanja u nastavi engleskog jezika (govorna vježba u nastavi, organizacija govora i evaluacija rasprave).

Oblici rada: Predavanje, radionice, tematska rasprava

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-a

Voditelj:

Ivana Lekić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21000 Split
Telefon: 021 340 977