Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Metode neformalnoga učenja u nastavi građanskoga odgoja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: učiteljima engleskoga jezika iz osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Sućidar”, Perivoj Ane Roje 1, Split

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 20. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu 

Predavači: Tamara Milovanović, mag. psych., Marko Kovačić, mag. polit., i Nikola Baketa, mag. polit.

Ciljevi:

  •  upoznati se s temeljnim vrijednostima i načelima demokracije, ljudskih prava i demokratskoga građanstva
  •  upoznati i osposobiti se za korištenje metoda neformalnoga učenja (world cafe, KPP, vježbanje demokracije, korak po korak i Rawleov veo neznanja) s primjerima tema iz Kurikuluma Građanskoga odgoja i obrazovanja koji vode razvoju demokratskoga građanstva 

Metode i oblici rada: predavanje, radionice, tematska rasprava 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa 

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za engleski i njemački jezik
Ivana Lekić, prof.
telefon: 021/340 977