Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: 

 učiteljima i nastavnicima pripravnicima engleskoga jezika iz osnovnih i srednjih škola Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Manuš”, Vukovarska 11, 21 000 Split

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 20. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu 

Predavači: Ivana Lekić, prof., Daniela Reić Šućur, prof.,  Haidi Mimica Tudor, prof.

Ciljevi:

  • razumjeti temeljne stručno-metodičke sastavnice programa polaganja stručnoga ispita
  •  steći potrebna znanja i sposobnosti za učinkovito pripremanje za polaganje stručnoga ispita
  • osvijestiti važnost kritičkoga promišljanja o vlastitom procesu učenja te načinu poučavanja
  • osvijestiti potrebu stalnoga usavršavanja i razvijanja kompetencija specifičnih za predmet Strani jezik te odgojno-obrazovnih kompetencija

Metode i oblici rada: predavanje, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Skup je namijenjen isključivo pripravnicima koji će polagati stručni ispit u školskoj godini 2014./2015.

Voditelj:

Viša savjetnica za engleski i njemački jezik
Ivana Lekić, prof.
telefon: 021/340 977