Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Osnove kazališne pismenosti – kako gledati predstavu za djecu?

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, višednevni (9 sati)

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima djece rane i predškolske dobi, učiteljima, stručnim suradnicima i drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i kazalište Žar ptica

Broj polaznika: 30

Rok prijave: 20. svibanj 2019.

Predavači: doc. dr. sc. Iva Gruić i Tanja Novak, univ. spec. dramske pedagogije

Ciljevi:

Nakon sudjelovanja u programu sudionici će moći:

  • Objasniti i argumentirati neophodnost dramskog i kazališnog opismenjavanja djece od najranije dobi.
  • Prepoznati, objasniti i kritički argumentirati vrijednosti (i/li slabosti) određene kazališne predstave, na temelju promišljanja gradbenih elemenata predstave.
  • Obrazložiti i primijeniti koncept aktivnog gledanja predstave.
  • Samostalno analizirati odabranu predstavu.
  • Samostalno pripremiti razgovor i druge aktivnosti s učenicima prije i nakon odgledane predstave.

Metode i oblici rada: predavanje, terenska nastava, radionice

Vrednovanje: anonimno popunjavanje Upitnika o zadovoljstvu programom i korisnosti njegovog sadržaja te praćenje primjene usvojenih kompetencija u svakodnevnom radu

Napomena:

Program se provodi u suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje i Centra za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dodatne informacije o skupu nalaze se na https://cee.ufzg.hr/centar-za-cjelozivotno-obrazovanje/

Program se prijavljuje na

Obrasci za prijavu programa

Voditelj:

Doc. dr. sc. Iva Gruić

e-pošta: iva.gruic@ufzg.hr