Stručni skupovi / 24. travnja 2017.

Osnaživanje učitelja i nastavnika u primjeni STEM-a u redovitoj nastavi i u radu s darovitima

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska

Namjena: učiteljima tehničke kulture i učiteljima i nastavnicima informatike i računalstva

Mjesto održavanja: mjesto održavanja navest će se naknadno

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 27. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Slavko Petrinšak, Microsoft student partneri, Viktorija Hržica, prof.

Ciljevi: Osnažiti učitelje i nastavnike za povezivanje s drugim kolegama u STEM području u svojoj školi i izvan škole kako bi u redovitoj nastavi i u radu s darovitim učenicima poticali učenike za odabir zanimanja STEM području

Metode i oblici rada: radionice i predavanja

Vrednovanje: evaluacija predavanja i radionica

Napomena: –

Voditelj:

Viša savjetnica za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu
Viktorija Hržica, prof.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 913